Jawatan Kosong Pensyarah UiTM Terkini

Posted on

Jawatan Kosong Pensyarah UiTM Sarawak Terkini

Jawatan Kosong Pensyarah UiTM Sarawak Terkini

Jawatan Kosong Pensyarah UiTM Cawangan Sarawak – Permohonan jawatan kosong Pensyarah UiTM

Cawangan Sarawak kini dibuka. Jadilah yang terawal memohon jawatan kosong Pensyarah UiTM Cawangan Sarawak hari ini.

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan Akademik berikut di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sarawak, Samarahan/Samarah 2/Kampus Mukah.

PERANAN: GURU UiTM (GRED DM45) / GURU KANAN (GRED DM51) / PROFESOR MADYA (GRED DM53) / PROFESOR TETAP (GRED KHAS C)

Klasifikasi Perkhidmatan: Perkhidmatan Pendidikan
Kumpulan Perkhidmatan: Pengurusan dan Profesional

PERANAN: GURU UiTM (GRED DM45) / GURU KANAN (GRED DM51) / PROFESOR MADYA (GRED DM53) / PROFESOR TETAP (GRED KHAS C)

GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM
DM45 RM 3,070.00 RM 11,095.00
DM51 RM 5,855.00 RM 12,445.00
DM53
(Madya Prof.) RM 6,162.00 RM 13,235.00
Profesor
(Kelas Khas C): VK 7 RM 7,190.00 RM 14,587.54

Check here for: SPP Jawatan Kosong Daftar & Login MySPP Permohonan Jawatan Kosong SPP 2022-2023

Also Check here: Jawatan Kosong MARA Majlis Amanah Rakyat Terkini

PERANAN: GURU UiTM (GRED DM45) / GURU KANAN (GRED DM51) / PROFESOR MADYA (GRED DM53) / PROFESOR TETAP (KELAS KHAS C)

FIZIK UiTM

Kelayakan untuk Kenaikan Pangkat ke Kelas DM45

(a) (i) Ijazah sarjana yang diiktiraf kerajaan dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(ii) Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) yang diiktiraf oleh kerajaan dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

(iii) Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) yang diiktiraf kerajaan dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan

(b) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelulusan Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dalam Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Kelayakan untuk Kenaikan Pangkat ke Kelas DM51

(c) (i) mempunyai kelayakan yang dinyatakan dalam perenggan (a) dan (b) di atas;

(ii) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa; dan

(iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkaitan.

Kelayakan untuk Pelantikan ke Kelas DM53 (Profesor Madya)

(d) (i) mempunyai kelayakan di perenggan (a) dan (b) di atas;

(ii) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang luar biasa; dan

(iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkaitan.

Kelayakan untuk Pelantikan Kelas Khas C (Profesor).

(e) (i) mempunyai kelayakan dalam perenggan (a) dan (b) di atas;

(ii) menunjukkan tahap kecemerlangan akademik yang tinggi; dan

(iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkaitan.

PERHATIAN PELANGGAN

 1. Pemohon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
 2. Permohonan daripada Kerajaan atau entiti undang-undang penyandang MESTI MELALUI KETUA JABATAN dan hendaklah disertakan dengan SALINAN PEKERJAAN SEMASA.
 3. Setiap permohonan MESTILAH disertakan dengan SALINAN YANG DISAHKAN bagi dokumen berikut:
  kad pengenalan diri
  Sijil SPM/MCE, HSC/STPM atau yang setaraf dengannya
  Diploma, S1, S2, S3 (Skrol dan Transkrip Akademik Terperinci) *Sila nyatakan tajuk tesis sekali
  Surat Pengesahan Perkhidmatan daripada majikan sedia ada/sebelumnya dengan mengambil kira pengalaman kerja/penentuan gaji
  Salinan Penyata Perkhidmatan yang dikemas kini (untuk memberi perkhidmatan kepada agensi kerajaan/entiti undang-undang/entiti separa kerajaan)
 4. Nama bidang dan fakulti yang dipohon hendaklah disertakan di sudut kiri atas sampul surat permohonan.
 5. Pemohon yang mempunyai ijazah Sarjana mestilah mempunyai GPA 3.00 atau lebih tinggi/Kelas Kedua Lebih Tinggi/setaraf di kedua-dua peringkat Sarjana Muda dan Sarjana.
 6. Borang yang tidak lengkap dan permohonan daripada jabatan kerajaan/perundangan/separuh kerajaan yang tidak dihantar melalui majikan tidak akan diproses.
 7. Hanya pemohon yang layak dan disenarai pendek akan dipanggil untuk temu duga.

8 Pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

 1. Pemohon hendaklah bersedia bertugas di mana-mana kampus UiTM.

PERMOHONAN

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang Pekerjaan Universiti Teknologi MARA (Borang Pekerjaan UiTM BORANG 76/13 (III) Pindaan 8/2007 yang boleh didapati terus di Bahagian Pentadbiran UiTM Cawangan Sarawak atau anda juga boleh melayari laman web di https:// sarawak .uitm .edu .my/index.php/advertisement atau https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1zgyhyLlX2wbxhmyQ4wljbqk7blCeSVE6

Tarikh tutup permohonan adalah pada 23 Disember 2022 (Jumaat).

Sila hantar permohonan ke:

BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN SARAWAK
KAMPUS SAMARAHAN
94300 KOTA SAMARAHAN
SARAWAK