Contoh Resume Kerja Kerajaan

Resume kerja kerajaan adalah dokumen ringkas yang digunakan untuk memohon pekerjaan dalam sektor kerajaan atau sektor awam. Ia berfungsi untuk memberikan maklumat yang jelas tentang kelayakan, pengalaman, dan kemahiran individu yang ingin berkhidmat dengan kerajaan. Resume ini biasanya akan dilihat oleh pegawai sumber manusia atau penilai permohonan untuk menilai potensi calon sebagai pekerja kerajaan. Ciri-ciri … Read more