Contoh Resume Kerja Kerajaan

Posted on

Resume kerja kerajaan adalah dokumen ringkas yang digunakan untuk memohon pekerjaan dalam sektor kerajaan atau sektor awam. Ia berfungsi untuk memberikan maklumat yang jelas tentang kelayakan, pengalaman, dan kemahiran individu yang ingin berkhidmat dengan kerajaan. Resume ini biasanya akan dilihat oleh pegawai sumber manusia atau penilai permohonan untuk menilai potensi calon sebagai pekerja kerajaan.

Ciri-ciri utama resume kerja kerajaan adalah seperti berikut:

Maklumat Peribadi: Nama, alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel calon untuk membolehkan pihak berkenaan menghubungi mereka.

Objektif Kerjaya: Satu atau dua ayat yang menyatakan tujuan utama calon dalam mengambil pekerjaan kerajaan dan bagaimana mereka boleh memberikan sumbangan kepada sektor awam.

Ringkasan Kualifikasi: Ini merangkumi pendidikan, kelayakan akademik, dan pendedahan pendidikan lain yang relevan untuk jawatan yang dipohon.

Pengalaman Kerja: Perincian pengalaman kerja terdahulu yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon. Ini termasuk nama syarikat, tarikh mula dan tamat bekerja, serta tugas dan pencapaian utama semasa bekerja.

Kelayakan Tambahan: Sijil-sijil, latihan, atau kelayakan tambahan yang relevan dengan kerja kerajaan. Ini boleh termasuk kursus-kursus yang berkaitan atau pengiktirafan yang diperolehi.

Kemahiran: Kemahiran asas dan kemahiran khusus yang berkaitan dengan jawatan, seperti kemahiran berkomunikasi, pengurusan masa, atau kebolehan menggunakan perisian komputer.

Rujukan: Sekiranya diperlukan, calon boleh menyertakan rujukan dari majikan terdahulu atau individu yang boleh memberi sokongan kepada permohonan mereka.

Resume kerja kerajaan harus disusun dengan rapi, mudah dibaca, dan menonjolkan kelayakan serta pengalaman yang paling berkaitan dengan jawatan yang dipohon. Biasanya, kerajaan mempunyai proses pemilihan yang ketat, jadi penting untuk menyelaraskan resume dengan keperluan dan kriteria yang diinginkan oleh agensi atau jabatan kerajaan yang memerlukan pemohon.

Di bawah ini adalah contoh resume kerja kerajaan dalam Bahasa Melayu. Harap maklum bahawa anda perlu mengubah maklumat peribadi, kelayakan, dan pengalaman anda sendiri untuk menyesuaikan dengan keperluan anda.

MAKLUMAT PERIBADI

Nama: [Nama Anda]
Alamat: [Alamat Anda]
Nombor Telefon: [Nombor Telefon Anda]
Alamat E-mel: [Alamat E-mel Anda]

OBJEKTIF KERJAYA

Saya bercita-cita untuk menyumbang kepada pembangunan negara melalui perkhidmatan dalam sektor kerajaan. Saya berkeinginan untuk memanfaatkan kelayakan, kemahiran, dan pengalaman saya dalam [Bidang Anda] untuk berkhidmat dengan cemerlang di bawah pentadbiran kerajaan.

RINGKASAN KUALIFIKASI

Pendidikan:

 • Ijazah Sarjana Muda dalam [Bidang Anda]
  Universiti: [Nama Universiti]
  Tahun Lulus: [Tahun]

Kelayakan Tambahan:

 • Sijil [Kelayakan Tambahan 1]
  Institut: [Nama Institut]
  Tahun Diperolehi: [Tahun]
 • Sijil [Kelayakan Tambahan 2]
  Institut: [Nama Institut]
  Tahun Diperolehi: [Tahun]

PENGALAMAN KERJA

 1. Jawatan: [Jawatan Anda]
  Syarikat: [Nama Syarikat]
  Tarikh Mula: [Tarikh Mula]
  Tarikh Tamat: [Tarikh Tamat]
  Tugasan:
 • [Penerangan Tugasan Anda]
 • [Penerangan Tugasan Anda]
 1. Jawatan: [Jawatan Anda]
  Syarikat: [Nama Syarikat]
  Tarikh Mula: [Tarikh Mula]
  Tarikh Tamat: [Tarikh Tamat]
  Tugasan:
 • [Penerangan Tugasan Anda]
 • [Penerangan Tugasan Anda]

KEMAHIRAN

 • Kemahiran Berkomunikasi yang Cemerlang dalam Bahasa [Bahasa Anda]
 • Kemahiran Pengurusan Masa yang Baik
 • Mahir dalam Penggunaan Perisian Komputer termasuk MS Office Suite

RUJUKAN

Rujukan akan diberikan apabila diminta.


Sekiranya terdapat sebarang kelayakan tambahan, sertakan dalam bahagian “Kelayakan Tambahan,” dan pastikan untuk menekankan kelayakan, kemahiran, dan pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan kerajaan yang anda cuba untuk. Ingatlah untuk menyelaraskan resume anda dengan jawatan yang diinginkan dan periksa dengan teliti sebelum menghantar permohonan. Semoga contoh resume ini membantu anda dalam usaha mendapatkan pekerjaan kerajaan.

Di bawah ini adalah contoh resume kerja kerajaan dalam Bahasa Inggris:

PERSONAL INFORMATION

Name: [Your Name]
Address: [Your Address]
Phone Number: [Your Phone Number]
Email Address: [Your Email Address]

CAREER OBJECTIVE

I am seeking a position within the government sector to contribute my skills and experience towards public service and the betterment of society. I am committed to upholding the values of integrity, accountability, and professionalism that are essential in government roles.

SUMMARY OF QUALIFICATIONS

Education:

 • Bachelor of [Your Field]
  University: [University Name]
  Graduation Year: [Year]

Additional Qualifications:

 • Certificate in [Additional Qualification 1]
  Institution: [Institution Name]
  Year Obtained: [Year]
 • Certificate in [Additional Qualification 2]
  Institution: [Institution Name]
  Year Obtained: [Year]

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 1. Position: [Your Position]
  Organization: [Company Name]
  Start Date: [Start Date]
  End Date: [End Date]
  Responsibilities:
 • [Description of Your Responsibilities]
 • [Description of Your Achievements]
 1. Position: [Your Position]
  Organization: [Company Name]
  Start Date: [Start Date]
  End Date: [End Date]
  Responsibilities:
 • [Description of Your Responsibilities]
 • [Description of Your Achievements]

ADDITIONAL SKILLS

 • Excellent Communication Skills in English
 • Proficient in Microsoft Office Suite
 • Strong Time Management Skills
 • [Any Other Relevant Skills]

REFERENCES

References will be provided upon request.


When creating your own government job resume, make sure to customize it to the specific job you’re applying for and align it with the qualifications and criteria outlined in the job posting. Be clear, concise, and emphasize the qualifications and experiences that are most relevant to the position you’re seeking. Good luck with your job application!