Jawatan Kosong Pegawai Imigresen KP19 Malaysia

Posted on

Tugas Pokok Pegawai Imigresen Gred KP19 Malaysia

Pegawai Imigresen KP19 ialah jawatan di Pejabat Imigresen Malaysia. Tugas sebenar Pegawai Imigresen KP19 mungkin berbeza bergantung kepada peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat Imigresen Malaysia pada masa yang berbeza. Sebagai panduan umum, berikut adalah beberapa tugas yang boleh dijalankan oleh Pegawai Imigresen KP19:

Semakan Ketibaan dan Keluar: Pegawai Imigresen KP19 bertanggungjawab menyemak ketibaan dan keluar warga asing di pintu keluar masuk negara. Mereka akan menyemak pasport, visa dan dokumen perjalanan lain untuk memastikan pematuhan dengan undang-undang imigresen yang berkenaan.

Pemantauan Kehadiran Warganegara Asing: Pegawai Imigresen KP19 memantau warga asing yang berada di negara ini. Mereka boleh menjalankan pemeriksaan biasa dan tidak berjadual di tempat seperti tempat kerja, asrama atau tempat awam untuk memastikan pematuhan kepada peraturan imigresen.

Penahanan dan Penghantaran Balik Warganegara Asing: Jika terdapat pelanggaran undang-undang imigresen atau jika status imigresen seseorang adalah tidak sah, Pegawai Imigresen KP19 boleh menahan warga asing itu dan mengambil langkah untuk menghantar pulang mereka ke negara asal mereka.

Siasatan dan Penguatkuasaan: Pegawai Imigresen KP19 boleh menjalankan siasatan terhadap kes-kes pelanggaran imigresen. Mereka boleh bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain untuk mengumpul bukti, membuat tangkapan atau terlibat dalam operasi membanteras aktiviti pendatang yang melanggar undang-undang.

Memberi Nasihat dan Bantuan: Sebagai pekerja awam, Pegawai Imigresen KP19 juga memberikan nasihat dan bantuan kepada warga asing atau orang biasa yang memerlukan maklumat mengenai prosedur imigresen, visa, peraturan imigresen dan hak mereka.

Harus diingat bahawa tugas ini mungkin berubah dan disesuaikan dengan perkembangan undang-undang imigresen dan dasar kerajaan yang terpakai. Jadi, adalah penting bagi Pegawai Imigresen KP19 sentiasa mengemaskini pengetahuan mereka tentang peraturan imigresen terkini dan menjalankan tugas mengikut prosedur yang ditetapkan.

Jawatan Kosong Pegawai Imigresen Gred KP19:

Klasifikasi Perkhidmatan: Keselamatan dan Pertahanan Awam
Kumpulan Perkhidmatan: Pelaksana
Kementerian/Jabatan: Jabatan Imigresen Malaysia

Gaji Pegawai Imigresen KP19 Malaysia

Gaji Minimum : RM1,360.00
Gaji Maksimum : RM4,052.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM100.00

Besar Elaun pegawai imigresen kp19

Elaun pegawai Imigresen KP19 dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti pangkat, pengalaman, tanggung jawab pekerjaan, dan kebijakan yang berlaku.

Untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terbaru tentang elaun pegawai Imigresen KP19, disarankan untuk mengacu pada sumber resmi, seperti Jabatan Imigresen Malaysia, kebijakan pemerintah terkait, atau mungkin sumber lain yang dapat memberikan informasi terperinci mengenai hal tersebut.

Syarat Kelayakan Lantikan Pegawai Imigresen KP19 Malaysia:

 Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:    
 a.  warganegara Malaysia; dan    
 b.  berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan  
 c.  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(Gaji permulaan pada Gred KP19: RM1,360.00)

atau

SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan pada Gred KP19: RM1,416.40)

atau

SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan pada Gred KP19: RM1,472.80)

 d.  dan memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:  

tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu
berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita
mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26
mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja)
lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata
pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan yang berdaftar.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU bagi Pegawai Imigresen KP19 Malaysia

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

DESKRIPSI TUGAS Pegawai Imigresen KP19 Malaysia

Bertanggungjawab menjalankan tugas mengeluarkan pasport dan dokumen perjalanan, mengeluarkan visa, pas dan permit, mengawal selia pergerakan keluar masuk di pintu-pintu masuk yang diwartakan serta memberi perkhidmatan sokongan yang berkualiti dan efisien kepada pelanggan jabatan untuk memantapkan lagi pengurusan organisasi serta meningkatkan mutu perkhidmatan imigresen bagi memenuhi aspirasi rakyat dan negara.

Imigresen Online Malaysia

Imigresen online di Malaysia merujuk pada sistem atau platform elektronik yang diperkenalkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia untuk memfasilitasi proses imigrasi dan layanan berkaitan dengan imigrasi secara online. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada individu, termasuk warga negara Malaysia dan orang asing, dalam menguruskan urusan imigrasi mereka tanpa harus mengunjungi secara langsung kantor Imigresen.

Melalui imigresen online, pengguna dapat mengakses layanan seperti permohonan visa, pembaruan paspor, perpanjangan paspor, pembaruan status imigrasi, perpanjangan visa, dan sebagainya. Sistem ini memungkinkan individu untuk mengajukan permohonan, melacak status permohonan, dan menerima keputusan melalui platform online.

Selain itu, imigresen online juga dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, serta untuk memeriksa status keimigrasian seseorang di Malaysia. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses imigrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan layanan imigrasi di Malaysia.

Layanan Imigresen Online Malaysia: Kemudahan dalam Pengurusan Imigrasi

Dalam era digital yang semakin maju, kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor imigrasi. Di Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia telah memperkenalkan Layanan Imigresen Online Malaysia sebagai inovasi terbaru yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan imigrasi bagi warga negara Malaysia dan orang asing yang tinggal atau berkunjung ke Malaysia.

Melalui Layanan Imigresen Online Malaysia, individu dapat mengurus berbagai urusan imigrasi dengan mudah dan efisien tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di kantor Imigresen. Beberapa layanan yang tersedia meliputi permohonan visa, perpanjangan paspor, perpanjangan visa, pembaruan status imigrasi, dan lain sebagainya. Dengan mengakses platform online ini, proses pengajuan dan pemrosesan menjadi lebih cepat dan nyaman.

Salah satu keuntungan utama dari Layanan Imigresen Online Malaysia adalah kemudahan akses. Individu dapat mengajukan permohonan imigrasi atau memperbaharui dokumen-dokumen mereka tanpa harus pergi ke kantor Imigresen. Mereka dapat mengakses platform ini dari kenyamanan rumah mereka sendiri atau dari mana saja dengan koneksi internet. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat-pusat perkotaan atau memiliki keterbatasan waktu.

Selain itu, Layanan Imigresen Online Malaysia juga memberikan kecepatan dalam proses pengurusan imigrasi. Pengajuan permohonan visa atau pembaruan dokumen melalui platform online ini memungkinkan individu untuk melacak status permohonan mereka secara real-time. Mereka dapat mengetahui apakah permohonan mereka sudah diterima, sedang diproses, atau sudah selesai. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian dan memberikan kejelasan dalam pengurusan imigrasi.

Keamanan juga menjadi perhatian utama dalam Layanan Imigresen Online Malaysia. Sistem ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif individu. Dengan adanya langkah-langkah keamanan yang canggih, individu dapat memiliki keyakinan bahwa informasi mereka akan terlindungi dengan baik.

Namun, meskipun Layanan Imigresen Online Malaysia menawarkan berbagai kemudahan, penting bagi individu untuk tetap mematuhi aturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Imigresen. Pastikan untuk memahami persyaratan yang relevan dengan jenis layanan imigrasi yang Anda ajukan dan mengunggah dokumen yang diperlukan dengan benar.

Secara keseluruhan, Layanan Imigresen Online Malaysia telah membawa kemudahan yang signifikan dalam pengurusan imigrasi. Dengan akses mudah, proses cepat, dan keamanan yang terjamin, individu dapat mengurus urusan imigrasi mereka dengan lebih efisien. Ini merupakan langkah positif dalam menerapkan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan publik di bidang imigrasi.

Proses Permohonan Visa Melalui Imigresen Online Malaysia

Visa merupakan dokumen penting yang diperlukan bagi mereka yang ingin mengunjungi atau tinggal di Malaysia. Untuk memudahkan proses pengajuan visa, Jabatan Imigresen Malaysia telah memperkenalkan Layanan Imigresen Online Malaysia yang memungkinkan individu untuk mengurus permohonan visa secara online. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan proses permohonan visa melalui Imigresen Online Malaysia.

Langkah pertama dalam proses permohonan visa adalah mengakses platform Imigresen Online Malaysia melalui laman web resmi yang telah disediakan. Pada laman web tersebut, Anda perlu membuat akaun pengguna dengan mengisi butiran peribadi dan maklumat paspor Anda. Setelah akaun Anda terdaftar, Anda dapat log masuk ke dalam sistem.

Langkah berikutnya adalah memilih jenis visa yang ingin Anda ajukan. Malaysia menawarkan berbagai jenis visa, seperti visa pelancongan, visa pelajar, visa kerja, dan lain-lain. Pilih visa yang sesuai dengan tujuan kunjungan atau tinggal Anda di Malaysia.

Setelah memilih jenis visa, Anda perlu melengkapkan borang permohonan visa. Borang ini biasanya memerlukan maklumat peribadi, butiran paspor, maklumat perjalanan, dan niat tinggal di Malaysia. Pastikan untuk mengisi borang dengan teliti dan lengkap agar permohonan Anda dapat diproses dengan lancar.

Setelah borang permohonan visa Anda lengkap, Anda perlu mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen yang umumnya diperlukan termasuk salinan paspor yang masih berlaku, pas foto, bukti tiket pesawat, bukti tempat tinggal di Malaysia, dan bukti kewangan yang menunjukkan kemampuan finansial Anda selama tinggal di Malaysia. Pastikan untuk mengunggah dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Setelah semua dokumen terunggah, Anda dapat melanjutkan dengan pembayaran yuran permohonan visa. Pembayaran ini biasanya dilakukan secara online melalui sistem pembayaran yang tersedia dalam platform Imigresen Online Malaysia. Pastikan untuk melakukan pembayaran dengan tepat sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Setelah proses pembayaran selesai, Anda akan menerima pengesahan permohonan visa Anda. Dalam waktu tertentu, biasanya beberapa minggu hingga beberapa bulan, Anda akan mendapatkan keputusan mengenai permohonan visa Anda melalui sistem Imigresen Online Malaysia. Jika permohonan Anda disetujui, Anda akan diberikan visa yang dapat dicetak sendiri atau dikirim melalui pos.

Penting untuk diingat bahwa proses permohonan visa melalui Imigresen Online Malaysia dapat memakan waktu. Oleh karena itu, disarankan untuk mengajukan permohonan visa dengan waktu yang cukup sebelum rencana perjalanan Anda ke Malaysia.

Dengan adanya Layanan Imigresen Online Malaysia, proses permohonan visa menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Individu tidak perlu lagi mengantri di kantor Imigresen dan dapat mengurus semua proses melalui platform online ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan selama proses permohonan visa, Anda dapat menghubungi pihak Imigresen Malaysia melalui informasi kontak yang tersedia di laman web resmi.

Dengan memanfaatkan Layanan Imigresen Online Malaysia, Anda dapat mengajukan visa dengan lebih praktis dan menyeluruh. Selamat mengurus permohonan visa dan selamat datang di Malaysia!

Langkah-langkah Pembaruan Paspor Melalui Imigresen Online Malaysia

Paspor merupakan dokumen penting yang diperlukan untuk melakukan perjalanan internasional. Di Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia telah memperkenalkan Layanan Imigresen Online Malaysia yang memungkinkan individu untuk memperbarui paspor mereka secara online. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu diikuti untuk memperbarui paspor melalui Imigresen Online Malaysia.

Akses Platform Imigresen Online Malaysia:

Langkah pertama adalah mengakses platform Imigresen Online Malaysia melalui laman web resmi yang telah disediakan. Pastikan Anda mengunjungi laman web yang benar dan aman untuk menghindari penipuan atau ancaman keamanan. Pada laman web tersebut, Anda perlu membuat akun pengguna dengan mengisi butiran peribadi dan membuat kata laluan yang kuat.

Log Masuk ke Akun Anda:

Setelah memiliki akun, log masuk ke dalam sistem menggunakan maklumat log masuk yang telah Anda buat. Pastikan Anda menjaga kerahasiaan kata laluan Anda dan tidak memberikannya kepada orang lain.

Pilih Layanan “Pembaruan Paspor”:

Setelah masuk ke dalam sistem, pilih layanan “Pembaruan Paspor” yang tersedia di platform Imigresen Online Malaysia. Ini akan membuka borang permohonan pembaruan paspor yang perlu Anda lengkapi.

Isi Borang Permohonan:

Isi borang permohonan pembaruan paspor dengan maklumat yang akurat dan lengkap. Borang ini biasanya akan meminta butiran peribadi, butiran paspor lama, maklumat kontak, dan alamat yang baru (jika ada perubahan). Pastikan Anda mengisi borang dengan teliti dan cermat untuk menghindari kesalahan.

Unggah Dokumen-dokumen yang Diperlukan:

Setelah mengisi borang permohonan, Anda perlu mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti salinan paspor lama, salinan dokumen pengenalan diri, dan foto paspor yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pastikan semua dokumen terunggah dengan jelas dan dalam format yang diterima oleh sistem.

Pembayaran Yuran Pembaruan:

Setelah mengunggah dokumen-dokumen, Anda akan diminta untuk melakukan pembayaran yuran pembaruan paspor. Pembayaran ini biasanya dilakukan secara online melalui sistem pembayaran yang tersedia dalam platform Imigresen Online Malaysia. Pastikan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang diberikan.

Verifikasi dan Konfirmasi Permohonan:

Setelah pembayaran selesai, Anda akan menerima pengesahan dan konfirmasi permohonan pembaruan paspor Anda. Simpanlah maklumat ini dengan baik untuk referensi dan penggunaan selanjutnya.

Pengambilan Paspor Baru:

Setelah permohonan Anda diproses, Anda akan mendapatkan notifikasi melalui sistem Imigresen Online Malaysia. Paspor baru Anda dapat diambil di kantor Imigresen yang ditentukan dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai bukti identitas.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat memperbarui paspor Anda dengan mudah melalui Imigresen Online Malaysia. Pastikan untuk melengkapi semua proses dengan teliti dan mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Imigresen. Teruslah mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi dalam layanan imigrasi untuk memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam pengurusan paspor Anda.