LHDN Job: Jawatan Kosong Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Terkini

Posted on

LHDN Job Jawatan kosong terkini di Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang layak untuk mengisi kekosongan jawatan terkini yang ditawarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) seperti berikut.

LHDN Job: Jawatan Kosong Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Terkini
LHDN Job: Jawatan Kosong Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Terkini

Bil. Nama Jawatan Tarikh Tutup

 1. Eksekutif Hasil 31 March 2023
 2. Eksekutif Hasil (Penaksiran) 31 March 2023
 3. Eksekutif Hasil (Perundangan) 31 March 2023
 4. Eksekutif Hasil (Perakaunan) 31 March 2023
 5. Eksekutif Hasil (Pentadbiran) 31 March 2023
 6. Eksekutif Hasil (Kesetiausahaan) 31 March 2023
 7. Eksekutif Hasil (Pentadbiran) Keselamatan 31 March 2023
 8. Eksekutif Hasil (Teknologi Maklumat) 31 March 2023
 9. Eksekutif Hasil(Kejuruteraan) 31 March 2023
 10. Penolong Eksekutif Hasil 31 March 2023
 11. Penolong Eksekutif Hasil (Penaksiran) 31 March 2023
 12. Penolong Eksekutif Hasil (Perakauanan) 31 March 2023
 13. Penolong Eksekutif Hasil (Pantadbiran) 31 March 2023
 14. Penolong Eksekutif Hasil (Pentadbiran) Kesetiausahaan 31 March 2023
 15. Penolong Eksekutif Hasil (Pentadbiran) Keselamatan 31 March 2023
 16. Penolong Eksekutif Hasil (Teknologi Maklumat) 31 March 2023
 17. Penolong Eksekutif Hasil (Kejuruteraan) 31 March 2023
 18. Juruteknik Hasil (Fasiliti) 31 March 2023
 19. Juruteknik Hasil (Komputer) 31 March 2023
 20. Pembantu Hasil 31 March 2023
 21. Pembantu Hasil (Percukaian Dan Operasi) 31 March 2023
 22. Pemandu 31 March 2023
 23. Pengawal Keselamatan 31 March 2023
 24. Penghantar Notis 31 March 2023

Tarikh tutup permohonan 31 Mac 2023 (Jumaat).
Lokasi penempatan : LHDN Job Seluruh Malaysia.
Sektor : Kerajaan/ Berkanun

Cara Memohon LHDN Job:

 1. Individu yang berminat serta berkelayakan hendaklah membuat permohonan jawatan secara online di laman Portal Kerjaya LHDN (sila ke pautan yang diberikan di bawah).
 2. Permohonan jawatan adalah berdasarkan kelayakan pemohon, sila kemaskini butiran akademik anda terlebih dahulu sebelum membuat permohonan.

Tarikh tutup permohonan LHDN Job adalah pada 31 Mac 2023 (Jumaat).

Permohonan jawatan LHDN Job secara online disini

Syarat dan kelayakan perjawatan LHDN Job disini

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA JABATAN PENGURUSAN INSAN
MENARA HASIL, ARAS 9, PERSIARAN RIMBA
PERMAI CYBER 8, 63000 CYBERJAYA, SELANGOR

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN KELAYAKAN PEMBANTU HASIL

Mempunyai Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Kepujian Bahasa Melayu dalam SPM.
Memiliki kelayakan tertinggi sehingga Diploma sahaja dan mempunyai kelayakan di peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan yang dibenarkan memohon jawatan ini menggunakan kelayakan Sijil
Pelajaran Malaysia.

PENGAWAL KESELAMATAN
Mempunyai Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Kepujian Bahasa Melayu dalam SPM.
Calon perlu memiliki ukuran fizikal dan pancaindera

seperti berikut :-
i. Ketinggian – Sekurang-kurangnya 1.57m bagi
lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
ii. Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi
lelaki dan 46kg bagi wanita;
iii. Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di
antara julat 19 hingga 26;

Also check: Flexible Part-Time Jobs in Kota Kinabalu March 2023: Earn Extra Income on Your Schedule

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN KELAYAKAN

iv. Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurangkurangnya 79sm dan semasa menarik nafas
84sm (lelaki sahaja);
v. Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan
kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan
V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; dan
vi. Pengecaman warna dan pendengaran yang
tidak cacat.

Tidak cacat anggota tubuh badan.
Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.

PENGHANTAR NOTIS
Mempunyai Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Kepujian Bahasa Melayu dalam SPM.
Mempunyai lesen menunggang motosikal yang sah.

JURUTEKKNIK HASIL (FASILITI)
Mempunyai Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM) / Sijil Vokasional Malaysia (SVM) atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.
 Kepujian Bahasa Melayu dalam SPM.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN KELAYAKAN
 Sijil Kekompetenan daripada Suruhanjaya Tenaga
dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan.

JURUTEKNIK HASIL (KOMPUTER)
 Mempunyai Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM) / Sijil Vokasional Malaysia (SVM) atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.
 Kepujian Bahasa Melayu dalam SPM.
 Sijil dalam bidang Teknologi Maklumat/Aplikasi
Perisian Komputer dari institusi pendidikan dan
latihan teknikal & vokasional (TVET) awam dari
Kolej Komuniti atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan; atau
 Sijil dalam bidang Sistem Komputer dan Rangkaian
dari institusi pendidikan dan latihan teknikal &
vokasional (TVET) awam dari Kolej Komuniti atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan; atau
 Sijil dalam bidang Rangkaian Komputer dari institusi
pendidikan dan latihan teknikal & vokasional (TVET)
awam dari Kolej Komuniti atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Also check: Kerja Part Time Dirumah Gaji Besar

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN KELAYAKAN PENOLONG EKSEKUTIF HASIL

 Sekurang-kurangnya mempunyai Diploma dalam
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
 Kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia / Bahasa
Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.
ATAU
 Sekurang-kurangnya mempunyai Sijil Tinggi
Pelajaran Malaysia (STPM) dalam bidang berkaitan
yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya; dan
 Kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia / Bahasa
Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.

ATAU

 Sekurang-kurangnya mempunyai Sijil Matrikulasi
Kementerian Pendidikan Malaysia dalam bidang
berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
 Kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia / Bahasa
Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN KELAYAKAN ATAU

 Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam
bidang yang berkaitan dan diiktiraf oleh kerajaan
bagi yang tidak memiliki kelayakan Diploma, STPM
dan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan
Malaysia; dan
 Kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia / Bahasa
Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.

EKSEKUTIF HASIL

 Sekurang-kurangnya mempunyai Ijazah Sarjana
Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
kerajaan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya; dan
 Kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia / Bahasa
Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS DESKRIPSI TUGAS JAWATAN JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

Pembantu Hasil
(Percukaian dan Operasi)
Fungsi Perkeranian
 Membantu melaksanakan urusan perkhidmatan
pegawai seperti lapor diri, pengesahan lantikan
dan perkhidmatan, perubahan gaji dan elaun, cuti,
kehadiran, kenaikan pangkat, pengisytiharan
harta, penilaian prestasi, tatatertib, statistik
perjawatan dan lain-lain.
 Mengemaskini maklumat perkhidmatan pegawai
dalam sistem, buku perkhidmatan dan fail peribadi.
 Membantu melaksanakan urusan berkaitan pasca
perkhidmatan pegawai seperti penyediaan
dokumen saguhati tamat perkhidmatan (STP),
gantian cuti rehat (GCR), Sijil Penyelesaian Cukai
(SPC), bersara atas sebab kesihatan, penamatan
perkhidmatan pegawai dan lain-lain.
 Membantu melaksanakan urusan am seperti
pengurusan kenderaan, bangunan, mel dan lainlain.
 Membantu melaksanakan pengurusan stor dan
aset.
 Membantu melaksanakan urusan perolehan
secara pembelian/lantikan terus dan sebut harga

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

bagi bekalan stok, perkhidmatan, kerja,
penyelenggaraan, aset dan lain-lain.
 Membantu melaksanakan urusan kemudahan
pegawai seperti insurans perubatan, klinik panel,
pakaian korporat, insurans lawatan persendirian ke
luar negara dan lain-lain.
 Mengurus pelaksanaan latihan, kursus, bengkel
bagi pegawai termasuk pencapaian jam kursus
pegawai.
 Membantu dalam urusan klasifikasi fail-fail
mengikut panduan yang ditetapkan.
Fungsi Perakaunan
 Menyediakan dokumen berkaitan pembayaran gaji
secara payroll atau baucar berasingan.
 Menyediakan penyata pemungut bagi pembayaran
yang akan dibuat ke akaun Lembaga.
 Membantu menyediakan purchase requisition
(PR), pesanan pembelian dan baucar bayaran bagi
bil/invois semasa.
 Menyemak permohonan pembiyaan kewangan
daripada pegawai seperti pembiyaan perumahan,
peribadi, kenderaan dan komputer riba.
 Membantu urusan panjar wang runcit dan tuntutan
bayaran balik pegawai dalam portal kewangan

Also check: Iklan Jawatan Kosong ioi City Mall Terkini Putrajaya

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

seperti tuntutan perjalanan, perubatan, pakaian
korporat, pakaian seragam dan lain-lain.
Fungsi Penaksiran
 Menjalankan tugas- tugas audit meja mengikut
Manual Prosedur Kerja(MPK).
 Penyediaan taksiran kurangan dan perhitungan
pembayaran balik seksyen 110 ACP.
 Penyediaan kemasukan fail mati dan fail pindah.
 Membantu memberikan khidmat nasihat
berkenaan audit cukai kepada pembayar cukai –
dan pegawai audit berhubung kerja harian.
 Membantu melaksanakan mencapai sasaran
prestasi yang telah ditetapkan.
Fungsi Keselamatan
 Mengawalselia pelaksanaan KPI Operasi Kawalan
Cawangan.
 Mengawalselia pelaksanaan KPI Individu Polis
Bantuan di bawah seliaan.
 Mengawalselia disiplin anggota Polis Bantuan di
bawah seliaan.
 Memantau penugasan serta pematuhan kontrak
khidmat kawalan swasta di peringkat cawangan.
Pegawai juga dilantik sebagai pengawas kontrak

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

khidmat kawalan swasta di cawangan masingmasing.
 Memastikan bekalan buku gari, Buku 74C, Pol.5
dan Pol.5 sentiasa mencukupi di cawangan seliaan
masing-masing.
 Bertanggungjawab sepenuhnya di atas
penyediaan laporan yang diperlukan oleh Penyelia
Polis Bantuan Negeri dan Bahagian Keselamatan.
Fungsi Khidmat Pelanggan
 Mengenalpasti jenis pertanyaan, keperluan
pelanggan dan menyemak maklumat percukaian
bagi tujuan khidmat nasihat percukaian.
 Penerimaan permohonan dan tindakan pindahan
kredit.
 Menyemak dan kenalpasti jenis dokumen yang
diterima di kaunter setempat bagi tujuan agihan ke
Unit/ Pegawai.
Pemandu
 Melaksanakan tugas-tugas sebagai pemandu
kenderaan rasmi LHDNM.
 Menghantar dan mengambil pegawai-pegawai
LHDNM ke lokasi yang diarahkan.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

 Membuat pemeriksaan harian, kebersihan,
keselamatan kenderaan rasmi dalam keadaan
selamat sebelum dan selepas digunakan.
 Memaklumkan kepada Penyelia / pegawai
kenderaan yang memerlukan penyelenggaraan
secara berkala dan tidak berkala.
 Merekod dan mengemaskini setiap hari
pergerakan kenderaan rasmi di dalam Buku Log
Kenderaan, Buku Touch n Go, Buku Inden Bahan
Api (Petrol/ Diesel) dan Buku Pengambilan dan
pemulangan kunci kenderaan sebelum dan
selepas digunakan.
 Mematuhi peraturan lalulintas dengan JPJ, PDRM
dan PBT dari masa ke semasa.
 Mematuhi peraturan pejabat seperti disiplin dan
arahan yang diberikan dari masa ke semasa.
Pengawal Keselamatan
 Melaksanakan tugas-tugas keselamatan di sekitar
kawasan LHDNM.
 Melindungi harta dan kakitangan syarikat dengan
mengekalkan persekitaran yang selamat dan
terjamin.
 Memantau dan mengawal akses di pintu masuk
bangunan dan keluar / masuk kenderaan.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGASJAWATAN DESKRIPSI TUGAS

 Menyedia dan memastikan setiap pelanggan dan
pelawat mempunyai pas pelawat dan didaftarkan
di kaunter keselamatan.
 Meronda dan memantau secara rawak atau kerap
di kawasan sekitar LHDNM.
 Merekod kesalahan yang dilakukan oleh orang
awam dan pekerja LHDNM.
 Menerima arahan daripada pegawai atasan bagi
menjalankan tugas yang berkaitan dengan
keselamatan dari semasa ke semasa.
Penghantar Notis
 Menerima, menyerah, mengambil dan
menyempurnakan surat cara Mahkamah seperti
notis, petisyen, saman, waran tangkap dan
permohonan yang telah didaftarkan oleh
mahkamah untuk diserahkan kepada defendan,
plaintif, responden, penghutang penghakiman dan
orang kena saman (Pembayar cukai).
 Melawat dan membuat pemerhatian terhadap
premis pembayar cukai bagi tujuan pelaksanaan
penghakiman sita.
 Membuat carian di Jabatan Insolvensi dan
Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 Menyediakan dan mengangkat sumpah di
hadapan Pesuruhjaya Sumpah bagi afidavit yang
berkaitan.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGASJAWATAN DESKRIPSI TUGAS

 Mendaftarkan saman dan dokumen ke Mahkamah
dan mengambil dokumen yang telah didaftarkan.
 Memastikan keselamatan dokumen dan notis
ketika membuat penghantaran.
 Mengemaskini rekod pergerakan harian dalam
buku rekod Penghantar Notis.
 Mengendors saman dan mengemaskini status
percubaan serahan saman dalam sistem

(STSC/STSNC),Juruteknik Hasil (Fasilti)

 Memastikan pendaftaran sebagai Orang
Kompeten berdasarkan Akta dan Peraturan
berkuat kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas di
Bangunan LHDNM bagi cawangan masingmasing.
 Melaksanakan tugas-tugas hakiki Penjaga Jentera
Elektrik (PJE) mengikut tahap sekatan voltan
rendah 415V berdasarkan akta berkaitan dan juga
Garis Panduan Penyelenggaraan Bangunan
LHDNM.
 Memastikan set janakuasa Tunggu Sedia sentiasa
dalam keadaaan baik dan selamat.
 Memastikan Pepasangan Elektrik Bangunan
sentiasa dalam keadaaan baik dan selamat.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

 Memastikan operasi Sistem Mekanikal Bangunan
sentiasa dalam keadaan baik dan selamat.
 Membuat laporan kerosakan terhadap sistem
bangunan.
 Mengawasi dan mengesahkan kerja-kerja
penyelenggaraan, pembaikan serta ubahsuai
bangunan yang dilaksanakan oleh pihak
kontraktor.
 Memeriksa dan membuat pembaikan kerosakan
tertakluk kepada sekatan PJE serta batasan tugas.
 Bertanggungjawab memastikan pelaksanaan dan
pengurusan terhadap operasi bangunan sentiasa
mematuhi tatacara dan prosedur keselamatan.
 Membantu penyediaan laporan teknikal lengkap
kepada pihak Suruhanjaya Tenaga dan jabatan
yang berkenaan sekiranya berlaku kemalangan.
 Membantu pihak pentadbiran dalam memastikan
Perakuan Pendaftaran Pepasangan Bangunan
bagi cawangan masing-masing masih sah.
 Membantu penyediaan spesifikasi teknikal dan
data-data berkaitan serta membuat pemeriksaan di
tapak bagi mengesahkan maklumat.
Juruteknik Hasil (Komputer)  Baikpulih Sistem Aplikasi LHDNM Dan ID
Pegawai.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

 Baikpulih Sistem Pengoperasian dan Perisian
dalam komputer.
 Pemeriksaan Masalah Perkakasan IT.
 Membuat pindahan dan pemasangan kepada
pengguna.
 Membuat penyesuaian data yang diberi oleh
pegawai audit.
 Membuat semakan awal kepada masalah
rangkaian, nod, switch dan IP Address yang
diterima. Melaporkan kepada pihak JTM/Vendor
sekiranya peralatan tersebut memerlukan
penggantian.
 Membuat semakan dan kemaskini pengurusan
rekod bekalan komputer dan pencetak sewaan.
 Membuat semakan dan memastikan peralatan live
streaming dan video conferance berfungsi.
Penolong Eksekutif Hasil
(Penaksiran)
 Melaksanakan fungsi audit cukai melibatkan audit
meja dan hal ehwal berkaitan;
 Melaksanakan fungsi hal ehwal pungutan dan
operasi pungutan percukaian merangkumi
pengurangan tunggakan, tindakan pungutan dan
bayaran balik;

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

 Melaksanakan tugas berkaitan Cukai Keuntungan
Harta Tanah (CKHT) dan Duti Setem berdasarkan
arahan/ peraturan berkuat kuasa;
 Melaksanakan tugas Khidmat Pelanggan
merangkumi operasi balas, hubungan awam /
korporat, khidmat nasihat percukaian dan
pendidikan berkaitan percukaian;
 Melaksanakan fungsi Undang-Undang berkaitan
percukaian;
 Melaksanakan fungsi profiling dan fungsi siasatan sivil.

Penolong Eksekutif Hasil (Perakaunan)

 Membantu melaksanakan prosedur penggubalan
dasar dan polisi kewangan;
 Membantu melaksanakan operasi kewangan yang
merangkumi pengurusan bayaran perolehan dan
emolumen;
 Membantu melaksanakan urusan yang
merangkumi pengurusan pelaporan kewangan
dan perakaunan;
 Membantu pelaksanaan kajian dan dan
penyelidikan ke atas penambahbaikan
pengurusan kewangan;

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

 Membantu pelaksanaan perancangan penilaian
projek dan perbelanjaan;
 Membantu dalam pelaksanaan pengurusan
aplikasi kewangan.
Penolong Eksekutif Hasil
(Pentadbiran)
 Melaksanakan pelan strategik sumber manusia,
pembangunan inisiatif baharu tadbir urus insan,
pengurusan sumber manusia, reka bentuk kerja,
struktur organisasi, skim perkhidmatan, kajian
kepuasan pekerja dan pelaksanaan budaya
korporat;
 Melaksanakan urusan pemerolehan bakat,
program pemilihan bakat, penggantian, kenaikan
pangkat dan pelan kerjaya pegawai;
 Melaksanakan fungsi Gaji dan Elaun, Kemudahan
dan Perubatan serta fungsi Perkhidmatan dan
Peperiksaan;
 Melaksanakan fungsi khidmat pengurusan
merangkumi urusan pasca perkhidmatan dan
pemisah, tatatertib, Sistem Pengurusan Insan
(SPI) dan urusan pengiktirafan dan hubungan
pekerja;
 Melaksanakan pengurusan prestasi, program
pembangunan bakat pekerja serta program
psikologi pekerja.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN
DESKRIPSI TUGASPenolong Eksekutif Hasil (Pentadbiran) fungsi Kesetiausahaan

 Melaksanakan tugas-tugas pentadbiran dan
membantu Pengarah;
 Menyedia dan merekod surat menyuarat / fail
masuk dan keluar;
 Mengumpul, meyelaras, dan mengemukakan
maklumbalas kepada urusetia;
 Mengendalikan segala panggilan telefon yang
diterima setiap hari, menyaring panggilan telefon
pelanggan, menangani segala pertanyaan dan
pesanan dengan baik;
 Mengurus permohonan ID dan Internet Cawangan
dan membantu pengarah dalam urusan prestasi
pegawai di Jabatan/Pejabat Pengarah Negeri
/Cawangan / Cawangan Siasatan;
 Memberikan khidmat sokongan dalam semua
aktiviti yang dijalankan oleh LHDNM dan Jabatan;
 Membantu Admin Care Officer menguruskan
urusan pentadbiran di Jabatan/Pejabat Pengarah
Negeri/ Cawangan/ Cawangan Siasatan.
Penolong Eksekutif Hasil
(Pentadbiran) fungsi
Keselamatan
 Membantu dalam pelaksanaan dan pengurusan
operasi kawalan Ibu Pejabat, Negeri dan
Cawangan;

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

 Membantu melaksanakan penyusunan operasi
kawalan;
 Memastikan tugas pengawalan keselamatan
dijalankan secara efektif dan berlandaskan dasar
dan arahan;
 Membantu urusan latihan pasukan keselamatan,
urusan mengiring dan persenjataan;
 Membantu merancang dan menyediakan data
serta bahan latihan bagi semua kursus latihan
keselamatan;
 Bertanggungjawab dalam urusan pergerakan dan
pengambilan penghantaran wang;
 Membantu melaksanakan urusan hal ehwal
persenjataan.

Penolong Eksekutif Hasil (Teknologi Maklumat)

 Membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas
pembangunan dan penyelengaraan sistem dan
aplikasi automasi pejabat;
 Membantu melaksanakan aktiviti aplikasi data
warehouse;
 Membantu dalam pelaksanaan perancangan
strategik dan informasi;
 Menjalankan pembangunan, penyelenggaraan
sistem dan pengurusan pengoperasian teknikal;

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

 Membantu menyelenggara sistem dibawah
pengurusan aplikasi mainframe serta melaporkan
keadaan semasa sistem;
 Menyokong operasi pembangunan dn
penyelenggaraam sistem dan aplikasi e –Services;
 Membantu melaksanakan aktiviti infrastruktur
keselamatan ICT.

Penolong Eksekutif Hasil (Kejuruteraan)

 Melaksanakan tugasan dalam urusan ukur bahan /
kontrak;
 Membantu mengurus dan menyelaras projekprojek pembangunan;
 Melaksanakan tugasan dalam urusan projek
koordinasi;
 Melaksanakan tugasan dalam urusan
penyelenggaraan berjadual;
 Melaksanakan tugasan mengenai kerja-kerja
pembaikan, naik taraf dan pengubahsuaian
bangunan;
 Menjalankan pemeriksaan berkala ke atas
bangunan;
 Melaksanakan tugasan pemantauan kejuruteraan.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN
DESKRIPSI TUGAS Eksekutif Hasil (Penaksiran)

 Menjalankan tugas pemungutan dan
penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta
Cukai Pendapatan 1967 termasuklah:
 Menjalankan operasi pematuhan cukai melalui
pelaksanaan audit yang berkesan, menyelaras
operasi dan tinjauan ke zon ekonomi.
 Menyemak dan meluluskan taksiran pindaan dan
pembayaran balik.
 Melaksanakan tugas pungutan yang merangkumi
pengumpulan dan pemulihan cukai, pengembalian
dana, panggilan luar dan hal ehwal berkaitan
pungutan.
 Merancang program pendidikan cukai dengan
penyediaan bahan pendidikan cukai kepada
majikan, pekerja, pelajar sekolah, IPT dan agensi
luar.
Eksekutif Hasil (Perundangan)
 Menjalankan tugas perundangan dalam aspek
pendakwaan, perbicaraan dan rayuan, nasihat
perundangan, penggubalan undang-undang,
penyemakan serta pembaharuan undang-undang
percukaian.
Eksekutif Hasil (Perakaunan)  Mengendalikan pengurusan keseluruhan fungsifungsi perakaunan dan kewangan, meliputi

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS JAWATAN DESKRIPSI TUGAS
melaksanakan analisis laporan kewangan serta
fungsi perbendaharaan.
Eksekutif Hasil (Pentadbiran)
 Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar
mengenai pengurusan sumber tenaga manusia,
pembangunan organisasi, pengurusan
perkhidmatan, hubungan pekerja, pengurusan
perolehan dan aset serta mengawal operasi
pentadbiran secara menyeluruh.
Eksekutif Hasil (Pentadbiran)
fungsi Kesetiausahaan
 Menguruskan urusan-urusan pentadbiran
Pengurusan Tertinggi LHDNM – Membantu
menjaga diari, emel, merancang dan mengawal
selia jadual kerja pengarah, menyelaraskan
mesyuarat, temu janji, urusan dan tuntutan
perjalanan, tuntutan bayaran balik, prestasi
tahunan, kehadiran, MyPerformance, menyedia
fail mesyuarat dan lain-lain. serta mengendalikan
segala panggilan telefon yang diterima setiap hari,
menyaring panggilan telefon pelanggan,
menangani segala pertanyaan dan pesanan
dengan baik.
 Memberikan khidmat sokongan dalam semua
aktiviti yang dijalankan oleh LHDNM dan Jabatan.
Eksekutif Hasil (Pentadbiran)
fungsi Keselamatan
 Mengurus dan melaksanakan pelan pembangunan
dan perancangan strategik bahagian keselamatan.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS
JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

 Membantu dalam mengenalpasti ancaman
keselamatan dan merancang langkahlangkah
keselamatan bagi mengawal dan menangani
ancaman tersebut.
 Membantu merancang penggubalan, pindaan dan
perkemasan dasar, arahan dan peraturan
keselamatan.
 Membantu merancang perlindungan keselamatan
yang maksimum terhadap aset dan harta benda
LHDNM serta keselamatan pekerja LHDNM.
 Mengurus operasi kawalan dalam urusan
pengambilan dan penghantaran wang serta
pengurusan, pergerakan keluar masuk senjata dan
peluru mengikut peraturan yang ditetapkan.
 Membantu mengurus pasukan keselamatan agar
sentiasa memberi perkhidmatan yang efisien dan
mengekalkan prestasi cemerlang melalui latihan
dan kursus.
Eksekutif Hasil (Teknologi
Maklumat)
 Mengkaji dan menganalisis kesesuaian sistem
komputer sedia ada; seterusnya merekabentuk,
membangun, melaksana, menyelenggara serta
menjalankan kajian semula sistem pemprosesan
data / maklumat agar bersesuaian dengan
keperluan LHDNM.

KELAYAKAN JAWATAN DAN DESKRIPSI TUGAS
JAWATAN DESKRIPSI TUGAS

Eksekutif Hasil (Kejuruteraan)
 Mengendalikan projek bagi skop kerja
kejuruteraan awam, mekanikal dan elektrik serta
mengumpul maklumat untuk penyediaan reka
bentuk, menyedia dan menyemak lukisan
kejuruteraan, merekod inventori, mengawas tapak
projek, menyelia pelaksanaan kerja pengawasan
pembinaan di tapak projek, menyediakan laporan
kemajuan projek, membantu kerja-kerja
perundingan dan penyediaan sebut harga dan
tender, menjalankan kerja penyenggaraan
bangunan, melaksanakan kerja-kerja kawalan,
pengujian, penyenggaraan berkala peralatan
elektrik, merancang dan menyusun aktiviti bagi
mengawal selia sistem saliran serta menjalankan
tugas-tugas yang berkaitan.