Ketua Jabatan Kewangan Amil

Posted on

Jawatan Kosong Posisi Ketua Jabatan Kewangan Amil di LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

DESKRIPSI Jawatan Kosong

Bertanggungjawab menyelia dan memastikan kepatuhan piawaian perakaunan dalam mencapai matlamat keseluruhan misi, visi dan objektif LZS. Aktiviti-aktiviti utama termasuklah perekodan kewangan, kawalan bajet dan perbelanjaan, pelarasan kewangan serta penyediaan penyata kewangan. Antara tugas lain yang turut di bawah bidang kuasa penjawat ialah pengurusan aset, pengurusan insurans (takaful) dan peruntukan cukai.

Tanggungjawab utama

1.      Merancang, mengatur gerak kerja dan memastikan pencapaian prestasi bahagian dapat dicapai sebagaimana yang disasarkan.

2.      Mengawal dan memastikan perbelanjaan sebenar mengikut perancangan bajet tahunan.

3.      Membuat semakan laporan-laporan penyata kewangan adalah tepat, telus dan memenuhi piawaian.

4.      Menyemak dan menyelia kerja-kerja perekodan kewangan dan perakaunan oleh kakitangan.

5.      Mengesah dan meluluskan dokumen dan transaksi kewangan berdasarkan had kuasa yang dibenarkan berasaskan manual kuasa.

6.      Mengemaskini dan mengubah tatacara kewangan dari masa ke semasa mengikut keperluan dan kepentingan organisasi.

7.      Meluluskan sistem perbankan elektronik sebagaimana kelulusan yang diberikan.

8.      Merupakan penandatangan sah bank (bank authorized signatory).

9.      Menyelia dan menyemak perekodan dan asset tagging dilaksanakan dengan baik.

10.  Menyelia kakitangan melaksanakan tugasan dengan baik dan berdedikasi (termasuk jabatan kutipan dan agihan).

11.  Skim ansuran (takaful):

  • Menguruskan skim perlindungan insuran takaful meliputi pembaharuan skim perlindungan takaful operasi LZS.
  • Menguruskan kes-kes tuntutan ganti-rugi kehilangan mengikut polisi perlindungan yang diluluskan.
  • Menyemak klausa perlindungan dalam polisi takaful seperti Money Insurance, All Risks, Fire & Perils, Fidelity Guarantee & Public Liability.

12.  Laporan Kewangan & Kertas Kerja / Cadangan:

  • Menyediakan analisa dan prestasi & pelaporan kewangan bulanan termasuk status pencapaian KPI yang berkaitan dengan akaun Amil.
  • Menyediakan kertas kerja / cadangan untuk operasi akaun Amil untuk pembentangan di peringkat Pengurusan Tertinggi, Jawatankuasa & Lembaga Pemegang Amanah. Ini juga meliputi cadangan penambahbaikan pengurusan kewangan dan akaun, serta penjimatan kos operasi kewangan LZS.

13.  Pengurusan & Pematuhan Pencukaian: Menyediakan peruntukan cukai, pembayaran dan pelarasan cukai bulanan.

14.  Membangun dan mengemaskini (pindaan) Prosedur Kewangan berkaitan akaun Amil.

15.  Mematuhi arahan Penyelia dari semasa ke semasa.

Kelayakan Perjawatan dan Pengalaman

  • Minima Ijazah Sarjana Muda Kewangan atau yang setaraf dengannya.
  • Lebih dari lima (5) tahun pengalaman sebagai Eksekutif Perakaunan dalam persekitaran tugasan yang sama.

Informasi Tambahan Jawatan Kosong

Tingkat Pekerjaan : Manager
Kualifikasi : Accounting/Finance, General/Cost Accounting
Pengalaman Kerja : 5 years
Jenis Pekerjaan : Full-Time
Spesialisasi Pekerjaan : Accounting/Finance, General/Cost Accounting / 501, 131

Informasi perusahaan Pemberi Kerja, LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

Lembaga Zakat Selangor (MAIS) is an Islamic organization that upholds the grandeur of Zakat in the State of Selangor, Malaysia.

Rationale for the Establishment of LZS (MAIS)

To take on a greater responsibility to collect and redistributes income and wealth, poverty alleviation, and contributes to social welfare and economic sustainability.

LZS Vision (MAIS)

“To be the leading zakat institution that adopts management standards comparable to the global level.”

LZS Mission (MAIS)

“To provide services to Muslims with full integrity and professionalism in the collection and distribution of zakat.”

1. Empowering Zakat Management

2. Maximizing Zakat Collection

3. Improving the Effectiveness of Zakat Distribution

Quality Policy

The Selangor Zakat Board (MAIS) is determined to provide comprehensive quality services

and continuous for the collection and distribution of zakat based on Islamic law for

meet customer needs and satisfaction.

Informasi Tambahan Perusahaan LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

Ukuran Perusahaan : 501 – 1000 Employees
Waktu Proses Lamaran : 29 days
Industri : Non-Profit Organisation / Social Services / NGO
Tunjangan dan Lain-lain : Dental, Education support, Miscellaneous allowance, Medical, Parking, Regular hours, Mondays – Fridays, Business (e.g. Shirts), Subsidy for Hajj & Umrah Reward
Lokasi : Shah Alam/Subang